Ne arayalım?

ARAMIZA KATILIN

BİZE ULAŞIN

Adres:

E-posta:

host/bin/bilisimlife.dll

iletisim@bilisimlife.net
 
Rserit
Developer
       
 963  
 245

C# Akademi : C# 4.0 ile .NET Ortamında Programlama

Merhabalar.
BT Akademi'nin vermiş olduğu C# 4.0 ile .NET Ortamında Programlama kursu bulunuyor. C# ile .NET ortamına giriş yapmak isteyenler için güzel bir kurs.

Başlangıç tarihi: 07 Ocak 2014 Salı (Hafta Içi Akşam)
Saat: 19:00-22:00
Süre: 70 saat.
Yer: BT Akademi.
Fiyat: 1,540 TL.Eğitimin içeriği şöyle gösterilmiş:


Eğitim Içeriği

.NET Platformuna ve C# Diline Giriş
Programlama Dillerinin Tarihi, Temel Programlama Kavramları, C# Diline Giriş, C#'In .NET Platformundaki Konumu, .NET Kavramları : CLR,CTS,JIT, IL Dili Ve .NET Çalışma Modeli, Assembly Kavramı, Isim Alanları (Namespaces), Komut Satırı Derleyicisi Ve Parametreler, Ilk C# Programı Ve Merhaba Dünya!, Temel Veri Türleri Ve Bellek Alanları, Değişken Tanımlama, Değer Ve Referans Türleri Ayrımı, Object Sınıfı Ve "Herşey Bir Nesnedir" Paradigması, Tür Dönüşümü , Bilinçli Tür Dönüşümü, Bilinçsiz Tür Dönüşümü, Checked Ve Unchecked Blokları, Referans Ve Değer Türleri Arasındaki Dönüşüm, Boxing Ve Unboxing, Tostring() Metodu Ve Convert Sınıf, Operatörler, Operatör Önceliği , Operatörlerin Gruplandırılması, Bitsel Operatörlerle Alt Seviye Işlemler, Özel Amaçlı Operatörler

Programlama Dili Temelleri, Metotlar
Koşul Ifadeleri, If Ve Switch Deyimleri, Döngü Yapıları, For Döngüsü, While Ve Do-While Döngüsü, Foreach Döngüsü, Atlama Deyimleri, Diziler, Dizi Tanımlama, Döngülerle Dizi Işlemleri, Çok Boyutlu Diziler, Matris Dizileri Ve Düzensiz Diziler, System.Array Sınıfı, Array Sınıf Ile Temel Dizi Işlemleri, Metotlar Ve Fonksiyonlar, Metot Bildirimi, Metotların Önemli Özellikleri, Diziler Ve Metotlar, Değer Ve Referans Parametreleri, Ref Ve Out Anahtar Sözcükleri, Metotların Aşırı Yüklenmesi Ve Imza Kavramı, Değişken Sayıda Parametre Alan Metotlar, Recursive Metotlar, Main Metodu Ve Çeşitleri, Sınıflara Giriş, Sınıf Bildirimi Ve Nesne Tanımlama, Sınıflara Metot Ekleme, This Anahtar Sözcüğü

Sınıflar, Isim Alanları, IO Işlemleri
Sınıfın Üye Elemanları, Yapıcı Metotlar, Yıkıcı Metotlar, Özellikler, Indeksleyiciler, Statik Üye Elemanları, Statik Metotlar Ve Yapıcı Metotlar, Const Ve Readonly Elemanlar, Yapılar, Yapılar Ve Sınıflar Arasındaki Farklar, Numaralandırmalar, System.Enum Sınıfı, Isim Alanı Nedir?, Isim Alanı Bildirimi, Using Deyimi, Using Ile Türlere Takma Ad Takma, Iç Içe Geçmiş Isim Alanları, System Isim Alanındaki Önemli Türler, Tarih Ve Zaman Işlemleri (Datetime Ve Datediff)

Nesne Yönelimli Programlama Tekniği
Temel String Işlemleri, Split Ve Join Işlemleri, Yazıların Biçimlendirilmesi, Özel Biçimlendirme Oluşturma, Düzenli Ifadeler (Regex), Nesne Yönelimli Programlama, Diğer Programlama Teknikleri, Nesne Modeli, Sınıf Kütüphanesi Oluşturma, Kalıtım (Inheritance), Erişim Belirleyiciler (Public,Private...), Versiyonlama, Temel Ve Türeyen Sınıflar, Isim Saklama Ve Overriding, Çok Biçimlilik (Polimorfizm), Sanal Metotlar Ve Sınıflar, Özet Ve Sealed Sınıflar, Versiyonlama Teknikleri Overloading Ve Overriding, Arayzüler, Arayüz Tanımlama, Arayüz Ve Sınıflar Arasındaki Fark, Arayüz Türetmesi, Arayüz Referansları

Gelişmiş  C# Dil Yapıları
Istisnai Durum Yönetimi, Istisnai Durum Sınıfları, Throw,Catch,Try,Finally Blokları, Birden Fazla Catch Blokları, Içiçe Geçmiş Try Blokları, Standart Istisnai Durum Sınıfları, Istisnai Durum Sınıfları Oluşturma , Temsilciler (Delegates), Çoklu Temsilciler, Delegate Ve Multicast Delegate Sınıfları, Olaylar, Olay Tabanlı Programlama, Add Ve Remove Erişimcileri, .Net Ve Olaylar, C#'Ta Önişlemci Komutları,Genel Türler (Generics), Iterators, Anonim Metotlar (Anonymous Methods), Kısmi Türler (Partial Types), Anonymous Tipler, Genişletme Metotları (Extension Methods), Lambda Ifadeleri, Sorgu Ifadeleri, Dynamic Ifadeler

ADO.NET, LINQ to SQL
Ilişkisel Veri Tabanı Modeli,Ado.Net Kütüphanesi,Ado.Net Nesne Modeli, Veritabanlarına Erişim, Command Ve Reader Nesneleri, Bağlantısız Veri Erişimi Ve Dataset Modeli, LINQ to SQL ile veritabanına erişim , select ,insert,update ,delete işlemleri, Stored Procedure kullanımı, Transaction yönetimi

WPF ile Uygulama Geliştirmeye Giriş
XAML Yapısı, WPF Temel Bileşenleri, WPF Binding, Data Binding, Stil ve Şablonlar, Örnek Bir Veri Giriş ve Listeleme Ekranlarının Geliştirilmesi

Daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Keyifli eğitimler.

Developer.


 
Enes
Emekçi
       
 219  
 134

Güzel bir eğitim. Indirim yapılabilirse çok şey öğrenilebilir.

Emekci.