Ne arayalım?

ARAMIZA KATILIN

BİZE ULAŞIN

Adres:

E-posta:

host/bin/bilisimlife.dll

iletisim@bilisimlife.net
 
Rserit
Developer
       
 989  
 249

Çizgi TAGEM 13 Nisan'da kapanıyor!

Üzgünüm ki böyle bir haberin çıkmasını gerçekten istemezdim. Ancak Niyazi Saral'dan öğrendiğim bilgiye göre Çizgi TAGEM kapatılıyor! Uzak eğitim sınıfları kapatıldı. Bakın bu küçücük bir şey değil, ortada kocaman bir emek var, bu gözardı edilemez. Bu sistemi bu hale getirenlere yazıklar olsun!13 Nisan'da Çizgi TAGEM kapatılacak. Bu herkes tarafından eğitimi baltalamak olarak görülüyor.

Bilgisayarbilisim üzerinde Niyazi hocamızın bir konu başlığı bulunuyor. Bir de konuyu ondan okuyalım.


Niyazi Saral:
Bazı arkadaşların bildiği gibi Çizgi Tagem hakkında bir dava yürümektedir. Hakim isteğine göre hazırlanan "Bilir Kişi" raporu ektedir. Bu raporu okuduğumda çok üzülerek de olsa kendimi savunmamak ve verilecek cezaya boyun eğmekten başka bir çare olmadığına kani oldum. Savunmaya gerek yok, rapor yazan bir MEB Baş Müfettişi. Demek ki toplum bu şekilde algılıyor ve görüyor. Doğaldır, ben kimim ki hayatımın bunca yılını, bu kadar parayı ve gayreti hiç gereği olmadığı halde insanlara bir şeyler öğretmek için harcadım. "Sana ne oluyor be adam" işte toplumun algısı bu kadar. Başka çarem kalmadı.

BILIRKIŞI RAPORU

B I L I R K I Ş I R A P O R U
T.C.
ISTANBUL
20. SULHCEZA MAHKEMESI HAKIMLIğINE

Dosya No : 2012/1251
Davacı : K.H.
Davalı : Mehmet Niyazi SARAL: (ÇIZGI TAGEM) Teknoloji Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi Müdürü
Suç : Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Açmak.


I- KONU :

a) ISTANBUL Mecidiyeköy'de faaliyet gösteren Çizgi Tagem "Teknoloji Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi" nin, ilgili makamlardan onay alınmadan eğitim faaliyetlerini kaçak sürdürdüğü

iddiası ile ilgili olarak Istanbul 20. Sulh Ceza Mahkemesi hakimliği tarafından alınan ara karar uyarınca dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılması kararı verilmiş ve söz konusu 2012/1251 nolu dosya, 04/02/2013 tarihinde bilirkişiliğime verilmiştir.

I- TESPIT VE DEğERLENDIRME :

I. Tespit: Bilirkişiliğime verilen 2012/1251 nolu dosya kapsamında yer alan Istanbul Cumhuriyet Savcılığı Iddianamesi, Il Eğitim Denetlemeleri'nin konuya ilişkin soruşturma raporları, ifade tutanakları ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile ÇIZGI TAGEM arasında yapılan işbirliği protokolü ve dosya içeriğinde yer alan diğer belge ve dokümanların incelenmesi sonucunda,

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile (arasında Çizgi Tagem'in de yer aldığı, Çizgi Elektronik, Çizgi Arıza Servisi Tic. Ltd. Şti'den oluşan) TÜBIDER Bilişim Sektörü Derneği ve TÜBISAD Bilişim Sanayicileri Derneği arasında, "Bilgisayar Teknik Servis Elemanlığı Uzaktan Eğitim Programı" işbirliği protokolü imzalandığı

Söz konusu protokol amacının; "Bilişim sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya dönük olarak çağdaş bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılmak suretiyle PC donanım, işletim ve Bilgisayar Ağları konularında Bilgisayar Teknik Servis Elemanı yetiştirmek ve mesleğe kazandırmak" olduğu;

ÇIZGI TAGEM programına katılan ve program sonunda sertifika almaya hak kazananların bilişim sektöründe istihdamı için gereken tedbirlerin, TÜBIDER-TÜBISAD tarafından alınacağı hususunun protokolde açıklandığı

kriterleri, sertifikaların düzenlenmesi ve onaylanmasının ne şekilde yapılacağı yönerge ile tespit edileceği protokolde açıklandığı

ÇIZGI TAGEM tarafından sürdürülecek eğitim programına katılacak kursiyerlerden alınacak ücretler, dahil olunan eğitim programının niteliği, süresi ve içeriği dikkate alınmak suretiyle farklı miktarlarda ve ayni konuda özel öğretim kurumları ve sektör kuruluşlarının benzer bir eğitim programı için aldıkları ücretin %70'inden fazla olmamak kaydı ile TÜBIDER-TÜBISAD tarafından belirleneceği ve EğITEK (Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) onayına sunulacağı hususu ilgili protokol'ün 8'nci maddesinde hükme bağlandığı

Şişli Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kaçak Kurs Takip Komisyonu tarafından ÇIZGI TAGEM (Teknoloji Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi)'nde yapılan tespit sonucunda düzenlenen tutanakta, "ÇIZGI TAGEM'in kaçak kurs olup olmadığının tespitinin Il Milli Eğ. Müd. denetmenleri tarafından yapılması teklifinin getirildiği;

Il Milli Eğitim Denetlemeleri tarafından ÇIZGI TAGEM (Teknoloji Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi)'nde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda; ÇIZGI TAGEM Tek. Araş. Geliş. Ve Eğit. Merkezi'nin kaçak kurs faaliyeti kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin tespiti için Bakanlıktan görüş alınması teklifinde bulunulduğu;

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin yazılarında; ÇIZGI TAGEM'in yasalara aykırı olarak açıldığı ve faaliyet gösterdiği hususunda Istanbul valiliğine bildirdiği;

Il Eğitim Denetmenleri, düzenledikleri 06/12/2011 tarihli raporlarında; Çizgi TAGEM (Teknoloji Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi), eğitim hizmetlerini "sanal akademi e-kampüs" adı altında uzaktan eğitim faaliyetleri şeklinde sürdürüldüğü, bu eğitimlerle ilgili olarak sertifika alacaklarına yönelik yüz yüze öğretim/seminerler düzenlendiği, yapılan sınavlarda başarı gösterenlere sertifika düzenlendiği ve istatistiklerin tutulduğu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üretici firmalardan, Bakanlık tarafından hazırlanan ve yürürlüğe konulan FATIH (Fırsatları Araştırma Teknolojiyi Iyileştirme Hareketi) projesi için gerekli olan "e-içerikleri", öğretmen ve öğrencilerin kullanımına ücretsiz olarak sunulması yönünde üretici firmalardan talepte bulunduğu, aynı talebin ÇIZGI TAGEM'e de yapıldığı ve ÇIZGI TAGEM'in bakanlığın bu talebe olumlu yanıt verdiği;

Dosya kapsamındaki belge ve dokümanların incelenmesi sonucunda tespit edilmiştir.

2-Değerlendirme: Istanbul Şişli Ilçesinde, Halim Meriç Iş Merkezinde, 5-6 nolu bölümlerde, Çizgi Tagem (Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi), Çizgi Elektronik, Çizgi Arıza Servisi Tic. Ltd. Şti'den oluşan şirketler grubu'nun, Mehmet Niyazi SARAL direktörlüğünde TÜBIDER Bilişim Sektörü adı altında faaliyet göstermektedir.
Söz konusu şirketler grubunda yer alan ÇIZGI TAGEM'in (Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi) faaliyet alanı'nın; günümüzde hızlı gelişim gösteren Bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya dönük olup bu alanda Bilgisayar Teknik Servis Elemanı yetiştirmek ve mesleğe kazandırmaktır.


ÇIZGI TAGEM, söz konusu hizmetlerini ağırlıklı olarak internet ortamında ve "sanal akademi e-kampüs" portföyünde ücretsiz olarak kitlelere sunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan Işbirliği Protokolü ile verilecek hizmetler; Amaç, Kapsam, Uygulama ve yükümlülükler başlıkları altında detaylandırılmıştır.

Her ne kadar ÇIZGI TAGEM, hizmetlerini "Sanal Akademi e-Kampüs" altında ve internet ortamında kitlelere ücretsiz ulaştırmakta ise de, kurumun faaliyet gösterdiği Şişli Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü " Kaçak Kurs Takip Komisyonu" ile Istanbul Milli Eğitim Denetmenlerinin, kurum hakkında yaptıkları farklı zamanlardaki incelemelerinde:

ÇIZGI TAGEM'in sunduğu hizmetlerin sadece e-kampüs/uzaktan eğitim boyutunda olmadığı, hazırlanan eğitim ortamında, farklı zamanlarda düzenlenen eğitim/seminerler'e devam eden öğrencilerin olduğu ve bu kapsamda 05-22/07/2010, 13-25/09/2010 ile 22-24/09/2011 tarihlerinde uygulamalı yüz yüze eğitim yapıldığı, bu uygulamalar sonucunda başarılı olanlara sertifika verildiği, istatistiklerinin tutulduğunu, Il Milli Eğitim Denetmenleri raporlarında açıklamışlardır.

ÇIZGI TAGEM'in sözü edilen eğitim-öğretim etkinlikleri sebebiyle kaçak kurs faaliyeti kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda kararsız kalan, Il Milli Eğitim Denetmenleri, Bakanlıktan görüş alınması ve alınacak cevaba göre işlem yapılmasının yerinde olacağı yönünde rapor ve tutanak düzenledikleri görülmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili olarak Istanbul Valiliğine yazdığı yazısında, (ÇIZGI Tagem) ile TÜBIDER tarafından açılan ve faaliyette bulunan kursun, Anayasa'nın 42'nci ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 3'ncü maddesine aykırı olarak açıldığı ve faaliyette bulunduğu bildirilmiştir.

Ayrıca; bilirkişiliğimce ÇIZGI TAGEM'in (http://www.cizgi-tagem.org) adresinden "nasıl sertifika alırım" adresine girilmiş ve bu adreste;

- Hizmet verilen kapsamlar;
- Hizmet ücret tarifesi;
- Aday kılavuzu;
- Başvuru formu;
- Sınav Merkezleri;

Bölümlerinin yer aldığı, Sertifika almak için gerekli olan ücret tarifesinde, verilecek hizmetle ilgili olarak alınacak ücretlerin listelendiği bu listenin;

Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 (Kurulum Elemanı) Sınav ve Belgelendirme 280,00 TL
Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 (Saha Destek Elemanı) Sınav ve Belgelendirme 300,00 TL
Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 (Teknik Servis Elemanı) Sınav ve Belgelendirme 320,00 TL
Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 (Kurulum ve Bakım Elemanı) Sınav ve Belgelendirme 310,00 TL
Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 (Teknik Servis Elemanı) Sınav ve Belgelendirme 360,00 TL
Ağ Teknolojileri Elemanı Seviye 4 Sınav ve Belgelendirme 290,00 TL
Ağ Teknolojileri Elemanı Seviye 5 Sınav ve Belgelendirme 340,00 TL
Ağ Teknolojileri Uzmanı Seviye 6 Sınav ve Belgelendirme 390,00 TL
Belge Gözetim ve Vize 70,00 TL
Belge Yeniden Basım Masrafı 40,00 TL
Şeklinde olduğu görülmüştür.

ÇIZGI TAGEM (Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi) aracılığı ile sürdürülecek eğitim programlarına katılacak kursiyerlerden alınacak ücretlerin miktarı ve belirleme kriterleri; Çizgi Tagem'inde aralarında olduğu Şirketler grubu TÜBIDER ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği Protokolü'nün 8. Maddesinde de belirlenmiştir.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 3'ncü maddesinde "...Kurum açma izni alınmadıkça, kuruma öğrenci kaydı yapılamaz.,... Gerçek ve tüzel kişiler tarafından; hizmet içi eğitim kapsamına giren faaliyetler dışında Kanun kapsamında belirtilen faaliyetler, bu kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamaz" hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki tespit ve değerlendirmelerimizle,

 ÇIZGI TAGEM'in sunduğu hizmetin kendi tüzel kişiliğinde, elemanlarına verilmiş hizmet içi eğitim faaliyeti olmadığı

 Bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya dönük Bilgisayar Teknik Servis Elemanı yetiştirmek ve mesleğe kazandırmak olduğu;

 Sunduğu hizmetlerin, ağırlıklı olarak "sanal akademi e-kampüs" boyutunda olduğu, ancak zaman zaman düzenlenen, sertifika alma ile ilgili eğitim/seminerler'e ve için yüz yüze eğitim alan kursiyerlerin olduğu;

 Bu kapsamda, kurum bünyesinde oluşturulan ortamlarda 05-22/07/2010, 13-25/09/2010 ile 22-24/09/2011 tarihlerinde kursiyerlerin katılımı ile uygulamalı eğitim yapıldığı

Şişli Ilçe M.Eğ.Mü. Kaçak Kurs Takip Komisyonu ile Il Milli Eğ. Denetmenlerinin Çizgi Tagem (Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi)'de yaptıkları incelemeler sonucunda düzenledikleri raporlarında açıklanmıştır.

Dosya içeriğindeki belgeler ile yerel denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen ve dosya kapsamında yer alan raporların incelenmesi sonucunda, özet olarak;

(ÇIZGI TAGEM) Teknoloji Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi'nde;

 "Sanal akademi e-kampüs" kapsamında geniş kitlelere internet ortamında ücretsiz eğitim imkanı sunulduğu; ancak, kurum bünyesinde düzenlenen sertifika alamaya yönelik seminerlere devam eden kursiyerlerden, verilecek sertifikanın niteliğine göre ücret alındığı

 Sertifika alacaklara, kurumda hazırlanan eğitim ortamında, uygulamalı ve yüz yüze eğitim verildiği;

 Söz konusu bu eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara muhtelif kategorilerde sertifika verildiği;

Anlaşılmıştır.

II. SONUÇ - KANAAT:

Istanbul Şişli Ilçesinde, Halim Meriç Iş Merkezinin, 5-6 nolu bölümlerde, Çizgi Tagem (Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi), Çizgi Elektronik, Çizgi Arıza Servisi Tic. Ltd. Şti'den oluşan şirketler grubu, Mehmet Niyazi SARAL direktörlüğünde TÜBIDER Bilişim Sektörü adı altında faaliyet göstermektedir.

TÜBIDER şirketler grubunun sunduğu hizmetlerin eğitim boyutunu, ÇIZGI TAGEM (Teknoloji Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi)'nin üstlendiği ve bu yöndeki hizmetler, ağırlıklı olarak internet ortamında ve "Sanal Akademi e-kampüs" adı altında geniş kitlelere ulaştırmaktadır.

ÇIZGI TAGEM (Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi)'nin, Sanal Akademi e-kampüs aracılığı ile sunduğu hizmetlerin amacının; günümüzde hızlı gelişim gösteren Bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya dönük olup bu alanda Bilgisayar Teknik Servis Elemanı yetiştirmek ve mesleğe kazandırmaktır.

ÇIZGI TAGEM'inde yer aldığı TÜBIDER şirketler grubu tarafında yapılan planlama ile verilecek eğitim faaliyetlerine ilişkin ücret miktarının belirlendiği;

Ayrıca M.Eğ.Bak. Eğitim Tek. Genel Müdürlüğü ile TÜBIDER arasında yapılan Işbirliği Protokolünün, 5/ç,d ile 7 ve 8'nci maddelerinde de verilecek hizmetlerle ilgili ücret konusunun ifadelendirildiği ve ÇIZGI TAGEM'in verdiği hizmetlerin tamamının ücretsiz olduğu yönündeki kurum yetkililerinin beyanlarının gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır.

(ÇIZGI TAGEM) Teknoloji Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi'nde;

 "Sanal akademi e-kampüs" kapsamında geniş kitlelere internet ortamında ücretsiz eğitim imkanı sunulduğu;

 Ancak, sertifika almak isteyenler için kurum bünyesinde düzenlenen sertifika almaya yönelik seminerlere devam eden kursiyerlerden, verilecek sertifikanın niteliğine göre, 2011 verilerinde 280-390 TL arasında değişen ücret alındığı

 Sertifika alacaklara, kurumda hazırlanan eğitim ortamında, uygulamalı ve yüz yüze eğitim verildiği;

 Söz konusu, bu eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara muhtelif kategoride sertifika verildiği;
Anlaşılmıştır.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 3'ncü maddesinde "...Kurum açma izni alınmadıkça, kuruma öğrenci kaydı yapılamaz.,... Gerçek ve tüzel kişiler tarafından; hizmet içi eğitim kapsamına giren faaliyetler dışında Kanun kapsamında belirtilen faaliyetler, bu kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamaz" hükmü yer almaktadır.

ÇIZGI TAGEM'in (Teknoloji Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi) yukarıda raporumuzun Tespit-Değerlendirme bölümlerinde etraflıca açıklanan hizmetlerinin, ÇIZGI TAGEM ve dahil olduğu TÜBIDER (Bilişim Sektörü Derneği) çalışanlarına yönelik hizmetiçi eğitim faaliyeti olmaması
Sözü edilen faaliyetlerin "Sanal Akademi e-kampüs" aracılığı ile farklı kurum ve kesimlerde görev yapan veya görevli olmayıp bilişim alanında bilgi sahibi olmak isteyenlere yöntelik olması ve sonuçta yapılan sertifika almaya yönelik eğitim/seminerlere katılarak yüz yüze eğitim almaları, uygulama yapmaları ve sınavda başarılı olanlara ücreti karşılığında sertifika verilmesi;
şeklinde özetlenen faaliyetleri;

5580 sayılı kanun'un 3'ncü maddesinde açıklanan "...Gerçek ve tüzel kişiler tarafından; hizmet içi eğitim kapsamına giren faaliyetler..." olmadığından;

ÇIZGI TAGEM (Teknoloji Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi) tarafından halen sürdürülmekte olan eğitim faaliyetleri, 5583 sayılı kanun'un 3'ncü maddesinde açıklanan "...Gerçek ve tüzel kişiler tarafından; hizmet içi eğitim kapsamına giren faaliyetler dışında Kanun kapsamında belirtilen faaliyetler, bu kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamaz" hükmü uyarınca yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılan faaliyetlerdir.

Bu nedenle, ÇIZGI TAGEM (Teknoloji Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi)'nin bu faaliyetleri; "Kaçak Kurs" faaliyeti kapsamında olduğu, kurum müdürü ve TÜBIDER Şirketler Grubu yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Niyazi SARAL'ın, ilgili kanun uyarınca yetkili makam olan Milli Eğitim Bakanlığından izin alınmadan eğitim faaliyeti sürdürülmekte olunması olayının, asli kusurlu'su olduğu;

Sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Sayın Hâkimliğinizin takdirlerine arz olunur. 18/02/2013
Gel gelelim neden kapatıldığına... Niyazi Saral konu hakkında kendi web sayfasında neden kapatıldığını uzun bir şekilde burada anlatmış. Ama siz ben uzun okumayı sevmem, özet geç diyorsanız kısaca özeti şudur: Cahillik.

Eğer siz de Çizgi TAGEM'in kapatılmamasını istiyorsanız buradan imza kampanyasına katılabilirsiniz.

BilişimLife.net olarak bu duruma gerçekten üzülmüş bulunmaktayız. Bu budalılığa seyir kalmayıp, elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz. Niyazi Saral gibi eğitimci kişiliklerin daima arkasındayız!

Developer.


 
Onur
Öğrenci
       
 79  
 160

Ücretsiz eğitim veren en sağlam yerdi, neden böyle bir şey yapmayı gereksinim duyar ki bir devlet? Yazıklar olsun!

Open Source olmamış yazılımdan pek hayır görülmez.

 
Enes
Emekçi
       
 219  
 134

Gerçekten çok üzüldüm. Pek bilmiyordum burayı ancak araştırdığım kadarıyla gerçekten büyük bir emek çöpe atılıyor. Iyilik yap denize at!

Emekci.