Ne arayalım?

ARAMIZA KATILIN

BİZE ULAŞIN

Adres:

E-posta:

host/bin/bilisimlife.dll

iletisim@bilisimlife.netProgramlama forumundan başlıklar.

ContextSwitchDeadlock Hatası

Selamlar, Visual Studio'da bir döngüyle işlem yaptırdığınızda ContextSwitchDeadlock adında bir uyarı mesajı alabilirsiniz. Bu bir hata değil. Yazdığınız kodla ilgisi olmayan bir ...

C# Google Translate üzerinden çeviri

Selamlar, Google Translate üzerine bir istekte bulunarak çevirilecek metini ve dili bildirerek dönüş alabiliyorsunuz. Kod çıktısı: string url = String.Format("http://www.google.com/tra...

IEnumerable<T> ve IQueryable<T> Arasındaki Fark

Selamlar, Her ikisi de birbiriyle aynı gözüküp, aslında farklı operasyon işlemleri gerçekleşen iki yapıyı ele alalım. Aralarındaki fark, IQueryable Linq yapısının çalışmasını s...

IQueryable linq query to IEnumerable<T>

Selamlar, IQueryable olarak çekilen bir veriyi IEnumerable olarak convert etmek için oldukça basit bir Linq metodu bulunuyor. IQueryable Urun = Context.Urunler.AsQueryable(); Bu sorguyu IEnu...

The operation cannot be completed because the DbContext has been disposed Hatası

Selamlar, IQueryable işlemler yaparken "The operation cannot be completed because the DbContext has been disposed" hatası alıyorsanız, sebebi aktif olan DbContext bulamadığından dolayıdır. ...

The ObjectContext instance has been disposed and can no longer be used for operations that require a connection Hatası

Selamlar, Entity Framework üzerinde ilişkili tablodan değer almaya çalıştığınızda sıkça başınıza gelebilir çünkü değeri olmayan bir tablodan bir değer eşitlemeye çalışırsanı...

C# Out of Memory exception hatası

Selamlar, Out of Memory hatasını tahmin edebileceğiniz gibi işlemin tamamlanması için yeterli belleğe sahip olmadığınızda alırsınız. 32 bit işletim sistemi kullanıyorsanız RAM deste...

TaskCanceledException: A task was canceled Hatası

Selamlar, Bir HttpClient işleminde "Task was canceled" hatası alıyorsanız, bunun iki sebebi olabilir: Task tamamlanmadan önce iptal belirtecisiyle ilişkili CancellationTokenSource üzerinde Ca...

A diagnostic log has been written to the following location Hatası

Selamlar, VS üzerinde bir projeyi publish ederken "A diagnostic log has been written to the following location" hatasını alıyorsanız, bir yanlışlıktan ötürü log dosyasının yazılamadığ...

ASP.NET MVC Single Page Application - Sammy.js

Selamlar, Single Page Application uygulama yapmak, aslında sanal bir URL oluşturup, bir xhr isteğiyle gelen değeri html olarak sunmasından ibarettir. Sanal URL oluşturulması zorunda da değils...

C# SQLite connection string

Selamlar, Sizlere SQLite için kullandığım basit bağlantı metodumu sunuyorum. (Veritabanım App_Data klasörü içerisinde) "Data Source=|DataDirectory|Data.db;Version=3;Datetime Format=Curr...

Unable to load DLL 'SQLite.Interop.dll' Hatası

Selamlar, SQLite ile çalışırken exception hatası olarak unable to load dll hatasını gördüğünüzde, sebebi SQLite.Core paketinin yüklenmemesiyle ilgili olmasından kaynaklıdır. Hangi kat...

ASP.NET URL sonundaki slash işaretlerini otomatik kaldırma

Selamlar, URL yapınıza / işareti koyularak da adresinize giriliyor olabilir. SEO gibi yapılandırmalar için istekte bulunduğunuzda otomatik kaldırmanız istenebilir. Bunun için IIS üzerinde ...

ASP.NET WebMethod There was an error processing the request Hatası

Selamlar, WebMethod kullanırken bir Ajax request esnasında XHR isteğinin 500'e düştüğünü görebilirsiniz. Repsonse olarak "There was an error processing the request" olarak çıktısı g...

ASP.NET MVC A potentially dangerous Request.Form value was detected Hatası

Selamlar, Bir veriyi post ettiğinizde konsoldaki xhr çıktısında 500 hatasını görüp, "A potentially dangerous Request.Form value was detected" hatasını görüyorsanız, sebebi input validat...

ASP.NET MVC HttpPostedFileBase Null Problemi

Selamlar, Bir file upload nesnesiyle action işlemi yaptığınızda post edilen verinin hep null gelme problemi, "name" ile ilgilidir. Küçük bir örnek: Kullanım yanlış submit edilen fil...

ASP.NET MVC HTML.RenderAction StackOverflowException Hatası

Selamlar, ASP.NET MVC üzerinde layout'a bağlı bir yerde html.action ile bir bölüm çekmek istediğimizde "StackOverflowException" hatası aldığımızda sebebi Layout'tan kaynaklıdır....

NuGet Packages are missing Hatası

Selamlar, Geçtiğimiz gün projemdeki bir katmanı farklı bir yere taşıdıktan sonra "NuGet Packages are missing" gibi uzunca bir hata aldım. Sebebi ise yüklenen paketlerin lokasyonundan kaynak...

Managed Debugging Assistant 'ContextSwitchDeadlock was detected' Hatası

Selamlar, Visual Studio içerisinde debug yaparken şöyle bir hata alabilirsiniz: "Managed Debugging Assistant 'ContextSwitchDeadlock' : 'CLR, 60 saniye içinde 0xe69068 COM içeriği...

No Entity Framework provider found for the ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient' Hatası

Selamlar, EF üzerinde çalışacağınız sırada "No Entity Framework provider found for the ADO.NET provider with invariant name 'System.Data.SqlClient'" ya da "The Entity Framework provid...