Ne arayalım?

ARAMIZA KATILIN

BİZE ULAŞIN

Adres:

E-posta:

host/bin/bilisimlife.dll

iletisim@bilisimlife.netProgramlama forumundan başlıklar.

The field is too small to accept the amount of data you attempted to add. Try inserting or pasting less data Hatası

Selamlar, Access ile çalışırken bu hatayla karşılaşabilirsiniz. Eğer eklettirmek istediğiniz sütuna fazla veri giriyorsanız, "The field is too small to accept the amount of data you attemp...

TFS the path is already mapped in workspace hatası

Merhaba, Hatanın da belirttiği gibi, TFS'den map yapacağınız klasör zaten önceden ayarlanmış gözüküyor. Bunu genellikle farklı bir projeyi mapl...

ASP.NET UserControl'den Page içindeki bir nesneye erişmek - UserControl Access Page Control

Selamlar, UserControl içerisinden bir sayfa içerisindeki kontrole erişmek istiyorsanız şunu deneyebilirsiniz: Örneğin bir Repeater'a erişmek istiyorsanız: System.Web.UI.Page page =...

SignTool Error: No certificates were found that met all the given criteria Hatası

Selamlar, Uygulamanızı derlerken SignTool Error hatasını alabilirsiniz.Visual Studio aracılığıyla bu hatayı almaya başladığınızda başlangıçta geliştirilen bilgisayara uyacak bir imz...

FileUpload Get File Extension - File Upload Dosya Uzantısı

Selamlar, FileUpload nesnesinden dosyanın sadece uzantısını şöyle alabilirsiniz: FileInfo fi = new FileInfo(fileName); string ext = fi.Extension; Bunun için System.IO'nun dahil olmu...

ASP.NET Web Form Access Route Data - Route'a Erişmek

Selamlar, Web Form'da routing yaptığınızda bu dataya Request Context üzerinden erişebiliriz. Örnek: var Context = new HttpContextWrapper(System.Web.HttpContext.Current); var RouteDa...

DropdownList Bind Enum

Selamlar, Bir Enum türünü DropdownList'e datasource olarak verebilirsiniz. Aşağıda örnek olarak yapıyorum. Bind DrpProducts.DataSource = Enum.GetNames(typeof(ProductTypes)); DrpPro...

The data reader has more than one field. Multiple fields are not valid for EDM primitive or enumeration types Hatası

Selamlar, EF üzerinde Raw SQL çalıştırırken "The data reader has more than one field. Multiple fields are not valid for EDM primitive or enumeration types" gibi bir hata alabilirsiniz. Aşa...

The object cannot be deleted because it was not found in the objectstatemanager Hatası

Selamlar, Entity ile bir öğeyi sildirdiğinizde "the object cannot be deleted because it was not found in the objectstatemanager" hatasını alabilirsiniz. Sorun şu ki, ayrılmış öğeleri silem...

C# Server.Transfer Error executing child request Hatası

Selamlar, Server.Transfer kullanırken error executing child request hatasını alıyorsanız şunu bilmiyorsunuz demektir: Bu yöntemle querystring üzerinden veri gönderilmez. Bu tür işlemlere i...

C# System.MissingMethodException: Method not found Hatası

Selamlar, Bir uygulama geliştirdiğinizde ve bunu yayına aldığınızda, "System.MissingMethodException: Method not found" gibi bir hata ile karşılaşırsanız, metodunuzla ilgili olduğunu anla...

C# MemoryCache Clear - System.Runtime.Caching.MemoryCache Remove

Selamlar, MemoryCache kullandığımızda, Default Cache'in içindeki tüm değerleri temizlemek isteyebilirsiniz. Bunun için yöntemler mevcut.MSDN'de belirtildiği gibi, Dispose ile bağ k...

C# MemoryCache.Trim Metodu

Selamlar, MemoryCache kullanırken Trim(int percent) metodunu görürüz. Clear işlemi gibi,Cache nesnesinden tüm girdilerinden belirli bir yüzdesini kaldırır. Mesela MemoryCache.Default.Trim...

C# MemoryCache Dispose

Selamlar, System.Runtime.Caching.dll içerisindeki MemoryCache için Dispose özelliğiyle,MemoryCache sınıfının geçerli örneği tarafından kullanılan tüm kaynakları serbest bırakır. C...

C# Array'i ters çevirme - Array Reverse

Selamlar, Bir Array'i tersten listelemek istiyorsanız, çok basit bir metodla bunu yapabilirsiniz. Örnek: int[] UrunArray = {1,2,3,4}; Array.Reverse(UrunArray); Array.Reverse bu işi g...

C# Get IP Address from Domain Name - Dns.GetHostAddresses

Selamlar, Bir domainden IP adresini almak isterseniz System.Net.Dns kütüphanesini kullanarak aşağıdaki komutu denemelisiniz: var IPadresi = Dns.GetHostAddresses("bilisimlife.net"); Try-Cat...

No property or field '@' exists in type List<T>

Selamlar, Bir sorgu yazarken, bir index değeri belirttiğinizde belirtilen karakterin öncesinde bir karakter varsa (tek tırnak gibi), @ ila belirtilen değeri bulamaz. Yanlış kullanım:whereC...

Visual Studio Breakpoint Hatası

Selamlar, Visual Studio'da bir işlem olduğunda bazen breakpoint koymadığınız yerde breakpoint koyduğunu ve ilerlemediğini görebilirsiniz. Bunun sebebi önceden o satıra koyduğunuz brea...

Escape HTML Special Chars Javascript

Selamlar, Javascript'te HTML için özel karakterlerden kaçınmak adına bir fonksiyon oluşturdum. Fonksiyon şurada: escapeHtml İyi çalışmalar, Recep. ...

Validation of Viewstate MAC Failed Hatası

Selamlar, Web formlarda bazen"Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that configuration specifies the same validationKey and validation al...