Ne arayalım?

ARAMIZA KATILIN

BİZE ULAŞIN

Adres:

E-posta:

host/bin/bilisimlife.dll

iletisim@bilisimlife.netProgramlama forumundan başlıklar.

ASP.NET Web Form Access Route Data - Route'a Erişmek

Selamlar, Web Form'da routing yaptığınızda bu dataya Request Context üzerinden erişebiliriz. Örnek: var Context = new HttpContextWrapper(System.Web.HttpContext.Current); var RouteDa...

DropdownList Bind Enum

Selamlar, Bir Enum türünü DropdownList'e datasource olarak verebilirsiniz. Aşağıda örnek olarak yapıyorum. Bind DrpProducts.DataSource = Enum.GetNames(typeof(ProductTypes)); DrpPro...

The data reader has more than one field. Multiple fields are not valid for EDM primitive or enumeration types Hatası

Selamlar, EF üzerinde Raw SQL çalıştırırken "The data reader has more than one field. Multiple fields are not valid for EDM primitive or enumeration types" gibi bir hata alabilirsiniz. Aşa...

The object cannot be deleted because it was not found in the objectstatemanager Hatası

Selamlar, Entity ile bir öğeyi sildirdiğinizde "the object cannot be deleted because it was not found in the objectstatemanager" hatasını alabilirsiniz. Sorun şu ki, ayrılmış öğeleri silem...

C# Server.Transfer Error executing child request Hatası

Selamlar, Server.Transfer kullanırken error executing child request hatasını alıyorsanız şunu bilmiyorsunuz demektir: Bu yöntemle querystring üzerinden veri gönderilmez. Bu tür işlemlere i...

C# System.MissingMethodException: Method not found Hatası

Selamlar, Bir uygulama geliştirdiğinizde ve bunu yayına aldığınızda, "System.MissingMethodException: Method not found" gibi bir hata ile karşılaşırsanız, metodunuzla ilgili olduğunu anla...

C# MemoryCache Clear - System.Runtime.Caching.MemoryCache Remove

Selamlar, MemoryCache kullandığımızda, Default Cache'in içindeki tüm değerleri temizlemek isteyebilirsiniz. Bunun için yöntemler mevcut.MSDN'de belirtildiği gibi, Dispose ile bağ k...

C# MemoryCache.Trim Metodu

Selamlar, MemoryCache kullanırken Trim(int percent) metodunu görürüz. Clear işlemi gibi,Cache nesnesinden tüm girdilerinden belirli bir yüzdesini kaldırır. Mesela MemoryCache.Default.Trim...

C# MemoryCache Dispose

Selamlar, System.Runtime.Caching.dll içerisindeki MemoryCache için Dispose özelliğiyle,MemoryCache sınıfının geçerli örneği tarafından kullanılan tüm kaynakları serbest bırakır. C...

C# Array'i ters çevirme - Array Reverse

Selamlar, Bir Array'i tersten listelemek istiyorsanız, çok basit bir metodla bunu yapabilirsiniz. Örnek: int[] UrunArray = {1,2,3,4}; Array.Reverse(UrunArray); Array.Reverse bu işi g...

C# Get IP Address from Domain Name - Dns.GetHostAddresses

Selamlar, Bir domainden IP adresini almak isterseniz System.Net.Dns kütüphanesini kullanarak aşağıdaki komutu denemelisiniz: var IPadresi = Dns.GetHostAddresses("bilisimlife.net"); Try-Cat...

No property or field '@' exists in type List<T>

Selamlar, Bir sorgu yazarken, bir index değeri belirttiğinizde belirtilen karakterin öncesinde bir karakter varsa (tek tırnak gibi), @ ila belirtilen değeri bulamaz. Yanlış kullanım:whereC...

Visual Studio Breakpoint Hatası

Selamlar, Visual Studio'da bir işlem olduğunda bazen breakpoint koymadığınız yerde breakpoint koyduğunu ve ilerlemediğini görebilirsiniz. Bunun sebebi önceden o satıra koyduğunuz brea...

Escape HTML Special Chars Javascript

Selamlar, Javascript'te HTML için özel karakterlerden kaçınmak adına bir fonksiyon oluşturdum. Fonksiyon şurada: escapeHtml İyi çalışmalar, Recep. ...

Validation of Viewstate MAC Failed Hatası

Selamlar, Web formlarda bazen"Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that configuration specifies the same validationKey and validation al...

Async Status WaitingForActivation Result Not yet computed

Merhaba. async çalışırken şöyle bir sonuç alıyorum: Status = WaitingForActivation, Method = "{null}", Result = "{Not yet computed}" Ama değer aldığını görüyorum. Id = 20 diyor mes...

ASP.NET HttpContext'ten geçerli sayfa adını almak

Selamlar, ASP.NET'te geçerli sayfanın fiziksel adını öğrenmek için şu metodu deneyebilirsiniz: Page page = HttpContext.Current.Handler as Page; HttpContext'in handler'ını ...

Entity Framework Remove() vs DeleteObject()

Selamlar, Aşağıdaki iki yöntemle EF'yi kullanarak veritabanından bir öğeyi kaldırabilirsiniz. EntityCollection.Remove Yöntemi ObjectContext.DeleteObject Yöntemi Birincisi EntityC...

The server tag is not well formed error Hatası

Selamlar, Repeater kullanırken Eval metodu kullandıktan sonra projemizin çalışma esnasında "The server tag is not well formed error" hatasını alabiliriz. Bunun sebebi kullandığınız alana ...

Remove Duplicate Items in List<T> C#

Merhaba, List içerisinde aynı değerlerden varsa, bunları silmenin birçok yolu mevcut. 1. yol: List değerlerini Array haline getirip, indexleri karşılaştırmak Söyle bir örnekle daha ...