Ne arayalım?

ARAMIZA KATILIN

BİZE ULAŞIN

Adres:

E-posta:

host/bin/bilisimlife.dll

iletisim@bilisimlife.netProgramlama forumundan başlıklar.

The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint Hatası

Selamlar, Entity Framework ile bir INSERT işlemi yaparken "The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint" şeklinde devam eden bir hata alıyorsa sebebi FK yani ilişkili olan bir ...

C# Linq Distinct Kullanımları

Merhabalar, Linq yapısıyla birçok farklı metodla tekrar eden kayıtları aldırmayabiliriz. Bunun için direkt Distinct metodu da kullanılabilir. Ancak bu metodla tek sütun alabiliriz. Yani tek...

C# StreamReader Karakter Sorunu

Selamlar, C# ile StreamReader ile getirdiğiniz verilerde Türkçe karakter problemi ya da farklı dillerin özel karakterlerinde problemler görebilirsiniz. Bunun için ASCII türünden farklı bir ...

The breakpoint will not currently be hit Hatası

Selamlar, Visual Studio'da her gelen güncelleme sonrasında doğan sorunlar bir türlü kesilmiyor. Microsoft ürünlerinin genelinde olan bir şey olsa da VS'de de tekerrür ediyor. Hata de...

Breakpoint Failed to Bind - Visual Studio

Selamlar, Güncellemeler sonrası breakpoint tarafında sorun yaşayan olmuş olabilir. Bir yere koymaya çalıştığınızda "breakpoint failed to bind" hatası alabilirsiniz. Çözüm için Opt...

List türündeki bir nesnenin Array elemanı içerdiğini kontrol etme - Check List<T> contains Array elements

Selamlar, C# üzerinde basit bir yapıyla List türündeki bir nesne içindeki elemanları farklı bir List ya da Array türündeki elemanlarla karşılaştırabilirsiniz. Yani bunlar için iç içe ...

Directory does not exist. Parameter name: directoryVirtualPath Hatası

Selamlar, Projenizde "Directory does not exist. Parameter name: directoryVirtualPath" hatası almanızın sebebi Scripts klasöründen ötürüdür. Projenizi publish ettikten sonra scripts klasörü...

Requested an insecure stylesheet error Hatası

Selamlar, Tarayıcınızın konsol çıktısına baktığınızda şöyle bir hata görebilirsiniz: "Mixed Content: The page at 'https://www.example.com/index.php?main_page=login' was load...

ASP.NET MVC projenize BundleConfig dosyası ekleme

Selamlar, Bildiğiniz üzere BundleConfig, paket yapılandırmasının ayrı bir dosyaya taşınmasından başka bir şey değildir. Özelleştirilebilir bir yapıya sahip. Bu dosya için öncelik...

ASP.NET MVC RenderSection Kullanımı

Merhabalar, _Layout.cshtml gibi bir layout yapınız varsa örnek bir kullanım aşağıdaki gibi olur. _Layout.cshtml @RenderBody() @RenderSection("slider_scripts", required: false) ...

The Id field is required validation message

Merhabalar, Controller tarafında bir formu submit ettiğinizde modelstate.IsValid metoduyla geçerliliğe bakarız. Burada ise Id kısmının gerekli olduğuna dair bir mesaj görürüz. Veritabanı...

Unable to update database to match the current model because there are pending changes and automatic migration is disabled Hatası

Selamlar, Code First mimarisinde model kısmında değişiklik yaptığınızda bu hatayı almanız normaldir. Hatta detayla şöyle: Unable to update database to match the current model because ...

Code First Migration Update-Database veritabanı oluşturmama sorunu ve çözümü

Selamlar, Eğer connection string doğruysa ve migration esnasında update-database yapmanıza rağmen database tarafında işlem olmuyorsa aşağıdakini kodu global.asax dosyanıza yazıp projenizi...

ASP.NET jQuery Ajax ile DropDownList'i Doldurmak

Selamlar, ASP.NET üzerinde jQuery Ajax kullanarak bir DropdownList'i ya da diğer ismiyle select list doldurabiliriz. Bunun için aşağıdaki örnek yeterli olacaktır. HTML tarafı: $.aj...

Uncaught SyntaxError: Invalid shorthand property initializer Hatası

Selamlar, jquery Ajax Post işlemlerinde iki nokta yerine eşittir koyduğunuzda "Uncaught SyntaxError: Invalid shorthand property initializer" hatasını alırsınız. Örneğin: crossDomain = tr...

Sys.WebForms.PageRequestManagerParserErrorException: The message received from the server could not be parsed Hatası

Selamlar, Sayfanızda bir update panel varsa ve siz Excel'e veri aktarmak istiyorsanız (ya da buna benzer işlemler yapıyorsanız), PageRequestManagerParserErrorException ile karşılaşacaksı...

ASP.NET Web Service Get Method Çağırımı

Selamlar, HTTP GET yönteminin sunucudan bilgi almak için kullanıldığını biliyoruz. Bazen ASP.NET web service üzerinde GET yöntemini kullanmamız gerekebilir. Normalde POST isteğini kullanar...

ASP.NET Bot Crawl Detect - Botların Sitede Olduğunu Anlamak

Merhaba, Request.UserAgent ile kullanıcının ne üzerinden istek yaptığını görebiliyoruz. Tarayıcınız Firefox ise Header'da Mozilla ile başlayan bir yazı göreceksiniz. Ancak bu bot i...

ASP.NET 301 Yönlendirme

Merhaba, 2 opsiyonlu 301 yönlendirme yapabilirsiniz. Bunun için: 1. Global.asax'a: void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e) { if (Request.Url.LocalPath.ToLower().Starts...

System.MissingMethodException: Method not found Hatası

Selamlar, Bu hatanın sebebi, halen bir yerde kalan bir DLL'nin eski bir sürümü olduğu içindir. En son derlenen DLL'yi attığınızdan emin olmalısınız. En iyi ihtimaliniz, build edi...