Ne arayalım?

ARAMIZA KATILIN

BİZE ULAŞIN

Adres:

E-posta:

host/bin/bilisimlife.dll

iletisim@bilisimlife.netProgramlama forumundan başlıklar.

Excel External table is not in the expected format Hatası

Merhaba, Excel'den veri çekerken "External table is not in the expected format" hatası verebilir. Connection string ile ilgili bir durum. Connection string'e HDR=YES ve ...

WebForms UnobtrusiveValidationMode, 'jquery' için bir ScriptResourceMapping gerektiriyor hatası ve çözümü

Selamlar, Visual Studio'da hazır validation kullandığımızda bu hatayı almanız normal. Web.config içerisinde alt bölümlerdeki yerlere şunu ekleyin: ...

NuGet Package The path is not of a legal form hatası ve çözümü

Merhaba, Eğer projeniz TFS'e bağlıysa NuGet'ten bir paket kurarken The path is not of a legal form hatası alabilirsiniz. Workspace izinleriyle ilgili bir problem olarak görülüyor. Anca...

Noktalama işaretleri olmadan decimal değerini almak

Selamlar, Decimal değerini noktasız yada virgülsüz almak için birçok yöntemimiz var. Bunun için şunları deneyin: var amountValue = string.Join("", amount.Wher...

ASP.NET List<> içindeki aynı değer elemanları çıkartmak

Selamlar, List'e aldığınız değerlerde tekrar eden kayıtları yine LinQ ile almayabilirsiniz. Örneğin data source: "1, 2, 3, 4, 2, 5". Burada 2 de&...

Array'in index değerini bulmak

Selamlar, Bir array'deki index değerini bulmak için genellikle FindIndex metodu kullanılır. Buna bir örnek: int indexValue = Array.FindIndex(OrnekArray, x => x.ID == item.ID...

Array'den boş değer içeren elemanı çıkarmak

Selamlar, Bir diziden boş değer olan ("" gibi olan) elemanları çıkartmak için LinQ kullanabilirsiniz. Şöyle bir örnek var: Deger =  Deger .Whe...

The variable name '@' has already been declared hatası ve çözümü

Selamlar, ADO.NET'te parametre ile döngüde dönüyorsanız, her dönmede parametre verileri temizlenmeli. Eğer temizlenmezse "The variable name '@' has alread...

C# HTML Kodları Temizletmek

Selamlar, Bir açıklama metninde html kodları olduğunu ve bunları da görmek istemediğinizi varsayalım. Bunun için Regex fonksiyonu kullanılır. Örnek b...

Repeater'daki ilk elemana değer eklemek (Container.ItemIndex)

Selamlar, Repeater'da gelen datasource'daki ilk ya da son değere bir değer atamak isteyebilirsiniz. Dahası her bir elemana farklı şeyler de atamak isteyebilirsiniz. Bunu C...

DLL dosyasının içeriğini görüntülemek (Decompile)

Selamlar, Publish veya build ettiğiniz bir projenin DLL dosyalarının içerisindeki kodları görüntüleyebilirsiniz, şifrelemediyseniz tabi. Telerik JustDecompile uyg...

C# String'in Ascii türüne çevirimi

Merhaba, C#'ta bir string türünü Ascii türüne çevirmek için Encoding sınıfı kullanılır. Bir sınıf daha belirtelim alternatif olarak: IdnMap...

TFS the path is already mapped in workspace hatası

Merhaba, Hatanın da belirttiği gibi, TFS'den map yapacağınız klasör zaten önceden ayarlanmış gözüküyor. Bunu genellikle farklı bir projeyi mapl...

C# Herhangi bir class'tan Session'a erişmek

Merhaba, Web Page haricinde normal bir class'tan Session'a erişmek istiyorsanız direkt Session şeklinde yazamazsınız. Şu şekilde erişilir: HttpContext.Current...

ContentPlaceHolder1 ID'sini kontrol etmek

Merhaba, ContentPlaceHolder üzerindeki ID'yi kontrol ettirmek için ClientIDMode belirlemeniz gerekir. Örneğin yaptığınız çalışmada ID ekli geliyorsa (...

A generic error occurred in GDI+ hatası

Merhaba, A generic error occurred in GDI+ hatası genellikle dosya yolundan kaynaklanan bir sorundur. Dosya yolunuzu kontrol etmelisiniz. İyi çalışmalar, Recep....

C# Could not find a part of the path FileUpload

Merhaba, FileUpload SaveAs yaptığında "Could not find a part of the path" hatasını veriyorsa, dosya yolunda bir problem vardır. Birçok çeşitli yol bulunuyor. ...

The specified type member is not supported in LINQ to Entities Hatası

Selamlar, Entity modelinizde veya yazdığınız sorguda çağırdığınız özellik (sütun gibi) yoksa bu hatayı verecektir. Örneğin Where ko#...

ADO.NET SqlCommand Insert yaparken Son ID'yi Aldırmak

Merhaba, ADO.NET SqlCommand ile Insert yaparken son ID'yi aldırmanın birkaç yolu var. En güvenilir yöntem OUTPUT INSERTED.ID şeklindedir. Örnek: string SQL = "INSER...

signtool.exe not found Hatası

Merhaba, signtool.exe bir Visual Studio bileşenidir. Eksik bir bileşen kurulduğunda solution'da bu hatayı alabilirsiniz. Çözümü şöyle: Visual Studio kuru...

  1  2  3  4  5  6  7